Darmowe tapety na telefon, tapety na komórkę, filmy, animacje, gry Java, dzwonki, polifonia, real music, true tone, bramka SMS, MMS, gotowe teksty, doładaowania i zasilenia. Tapety za zeta i darmowe tapety 128x128.

Gotowe teksty SMS, MMS, GG
oraz życzenia, cytaty, przysłowia

Kategorie tekstów

| Babcia i Dziadek | Boe Narodzenie i Nowy Rok | Czowiek | Emocje | Kochanie Ty moje | List :-) | Mio | Nie rozpaczaj | Praca :-)) | Przyja | Przysowia | Rozum | Rne | Sport :-)) | Sukces | Szczcie | Wielkanoc | Z Edycji Pauliskiej | yczenia |

Losowe

Bd wesoa jak skowronek. Pieni witaj kady dzionek. Nie znaj smutku ni cierpienia. Takie s moje yczenia.

"Aby znale mio nie pukaj do kadych drzwi. Gdy przyjdzie twoja godzina sama wejdzie do twego domu, w twe ycie, do twego serca."
Marcello Lauritano "Witaj"

"Musisz zacz pracowa nad pomysem, gdy tylko pojawi si w Twej gowie."
dr William M. Scholla

"Jeli masz przyjaciela, odwiedzaj go czsto, poniewa ciernie i zielska zarastaj ciek, ktr si nie chodzi."
Sara Branzino "W przyjani"

Kiedy wejdziesz w dorose ycie Wspomnij tych, ktrzy darzyli ci sympati, A twj umiech niech jednoczy ci przyja wszystkich ludzi.

"Nikt nie osign nigdy nic wspaniaego oprcz tych, ktrzy omielili si wierzy, e jest w ich wntrzu co, co przewysza okolicznoci."
Bruce Barton

"Oswajanie sw jest trudniejsze ni oswajanie tygrysw."
Halina Powiatowska

Nigdy, nie auj umiechu, Bo umiech jest mow duszy, Gdy sowa nie pomog, To umiech serce poruszy.

"Pozwl mwi sercu, a sowa same si znajd. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie."
Zofia Kossak "Dziedzictwo"

"Ostatnim zym nawykiem, jakiego si czowiek wyzbywa, jest udzielanie rad."
J.Steinbeck

"Polak zakoczy rwanie, podobnie jak ci z pastwa, ktrzy ogldali nasze poprzednie wejcie"
ze sprawozda sportowych

"Kada maleka chwilka jest drogocenna: jest wycinkiem wiecznoci."
Sara Branzino "Liczy si tylko mio"

Jesie zamglona, zima onieona.
przysowie ludowe

Wrci wiosna, wrci lato. Znw zakwitn pki r, Ale dni spdzone z Tob Nie powrc chyba ju.

"Pewnego przyjaciela poznaje si w sytuacji niepewnej."
Enniusz (Quintus Ennius, 239 - 169 p.n.e.)

Ty jest moim ideaem, Jedn Ciebie pokochaem. Tobie ukon czoem bij, Wiem ja teraz po co yj.

"Kto przekazuje komu dar, czsto go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi rado; nauczmy si dawa!"
Roland Leonhardt